Селекцията

Viasat Explore

Селекцията подлага 30 мъже и жени на най-интензивното физическо и умствено предизвикателство в живота им, използвайки обучението на силите за специални операции и изпитните техники на военните.