Мегапревозвачи

Viasat Explore

109. Водещ клиент в Австралия се нуждае от доставката на два локомотива до Тасмания само за 4 дни. За мегапревозвачите, доставили 30 локомотива до Пърт през последните 12 месеца, това ще е лесна работа.